Hladna predjela

Istarski pušut
Ovčiji sir
Salata od folpi
Salata od rakovice
Morska salata
Sardela slana
Sardele savor
kg. 600,00 kn
kg. 350,00 kn
porc. 35,00 kn
porc. 85,00 kn
porc. 45,00 kn
porc. 15,00 kn
porc. 15,00 kn